Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
25
ມື້ວານ
38
ເດືອນນີ້
1,104
ເດືອນກ່ອນ
1,177
ປີນີ
3,454
ປີກ່ອນ
1,281
ອອນໄລ
1
ໃນວັນທີ 20 / 10 / 2015 ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ນາງ ຫັດສະພອນ ໄດ້ມອບຊຸດກິລາບານເຕະໃຫ້ແກ່ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນທີ່ລະນືກ, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ມີການສ້າງຂະບວນການເຕະບານສາມັກຄີລະຫ່ວາງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ທີມນັກກິລາບານເຕະ ຮ້ານ ອິນເຕີເນັດກາເຟ ນາງ ຫັດສະພອນ ເຊິ່ງຂະບວນການ ດັ່ງກ່າວ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.