Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
25
ມື້ວານ
38
ເດືອນນີ້
1,104
ເດືອນກ່ອນ
1,177
ປີນີ
3,454
ປີກ່ອນ
1,281
ອອນໄລ
1
ການລົງມາຍ້ຽມຍາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ປທສ ລົງມາຍ້ຽມຍ້າມໃນຄັ້ງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2014 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2014 ທ່ານ ສີທົງ ທອງແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມພາຍໃນກະຊວງໄດ້ລົງມາຢ້ຽມຢາມ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປທສ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຕໍ່ແຜນການແຕ່ລະວຽກການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໃນສົກປີຕໍ່ໄປຢູ່ທີ່ພະແນກ ໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ