Login
 ຊື່
 ລະຫັດ

Website counter

ເລີ່ມນັບ 9 ພຶດສະພາ ເວລາ 2:00
ມື໊ນີ້
18
ມື້ວານ
38
ເດືອນນີ້
1,104
ເດືອນກ່ອນ
1,177
ປີນີ
3,454
ປີກ່ອນ
1,281
ອອນໄລ
1
ໃນວັນທີ 9 / 10 / 2015 ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫ່ວາງພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບ ຫ້ອງວ່າການປົກ ຄອງນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ແລະ ເບີກ ບານມ່ວນຊື່ນ